OnsAlexander: ontmoeten, verbinden en samenwerken » 

Protocol vrijwilligers en de meldcode huiselijk geweld

Hieronder treft u het protocol aan waarmee vrijwilligers en contactpersonen in vrijwilligersorganisaties kunnen bepalen wat te doen in situaties waarin het vermoeden van (kinder)mishandeling bestaat.