OnsAlexander: ontmoeten, verbinden en samenwerken » 

Wat was OnsAlexander?

OnsAlexander stopt per 31 augustus 2017. De website www.onsalexander.nl en de sociale media kanalen worden vanaf dat moment niet meer onderhouden. Een aantal pagina's op deze website zal nog tot het einde van het jaar beschikbaar zijn. Het onderstaande valt daar ook onder.

Over OnsAlexander

OnsAlexander is de manier waarop Prins Alexander het vrijwilligerswerk in het gebied ondersteunt. Dat vrijwilligerswerk is sterk en „terug van nooit weggeweest”: 175.000 Rotterdammers (36% van de volwassenen) doen vrijwilligerswerk in meer dan 4000 organisaties. In Prins Alexander gaat het dan om meer dan 20.000 vrijwilligers in ruim 400 verenigingen of stichtingen. Daarnaast is nog een onbekend aantal inwoners van Prins Alexander actief in meer dan 250 informele initiatieven.

OnsAlexander bouwt voort op de al aanwezige stedelijke en specifiek op Prins Alexander gerichte ondersteuning: indien mogelijk wordt daar naar doorverwezen voor bijvoorbeeld advies of training. Maar OnsAlexander verbindt eerst en vooral vrijwilligersorganisaties met elkaar, zodat problemen samen kunnen worden aangepakt en samen oplossingen kunnen worden ontwikkeld. Waar budgetten onder druk komen te staan is onderlinge hulp van groot belang, ook voor vrijwilligersorganisaties.

OnsAlexander is een combinatie van drie onderdelen: een aanspreekpunt voor iedereen en voor alle vragen over vrijwilligerswerk: de arrangeur. Verder een platform bestaand uit de website www.onsalexander.nl en de daaraan gekoppelde sociale media - Twitter, Facebook en LinkedIn. Daarnaast zijn er regelingen voor financiële bijdragen aan vrijwilligers beschikbaar, stedelijk en via de gebiedscommissie. De manier van aanvragen is zo veel mogelijk versimpeld.

Het platform www.onsalexander.nl bevat een onder meer een kaart van het vrijwilligerswerk in Prins Alexander, een overzicht van door vrijwilligers georganiseerde evenementen, een forum voor het bespreken van vragen en problemen en een blog met interviews, nieuws en achtergrondinformatie. Al deze ‚gereedschappen’ zijn gericht op versterking van de onderlinge samenwerking van vrijwilligersorganisaties.

OnsAlexander werkt vanuit de visie dat we zuinig moeten zijn op vrijwilligers: vrijwillige energie moet zo goed mogelijk tot zijn recht komen en het doen van vrijwilligerswerk zou zó inspirerend en motiverend moeten zijn dat het leidt tot het doen van meer vrijwilligerswerk. Alleen op die manier kan duurzaam een beroep op vrijwilligers worden gedaan.